?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 手提袋印??厂家,厂子,?靠谱,便宜,h?) - 哈尔滨大道印h限公?/title> <meta name="applicable-device" content="pc,mobile"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform"/> <meta name="MobileOptimized" content="width"/> <meta name="HandheldFriendly" content="true"/> <meta name="Keywords" content="手提袋印? /> <meta name="Description" content="Z详细介绍手提袋印刷品内?包括手提袋印L用途、型受范围、图片等,在这里你可以得知所有手提袋印刷新闻以及最新的市场手提袋印刷h?咨询电话:0451-84512111" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/DGYQ0012/lib/top.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/DGYQ0012/lib/about.css" /> <script type="text/javascript" src="/template/DGYQ0012/lib/NSW_Index.js"></script> <script type="text/javascript"> function showTipsInfo(sID) { document.getElementById("div"+sID).style.display = "block"; } function hideTipsInfo(sID) { document.getElementById("div"+sID).style.display = "none"; } </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="h_top"> <div class="header"> <div class="h_zc"> <div class="t_fd fr"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/35764/stat/"></script> </div> 哈尔滨大道印h限公ؓ您免Ҏ?a href="/">哈尔滨印刷厂</a>?a href="/supply/">哈尔滨纸兜印?/a>?a href="/news/">哈尔滨挂历印?/a>{相关信息发布和资讯Q敬请关注! </div> <div class="h_con"> <div class="h_pho fr"> 全国咨询热线Q? <b>0451-84512111</b> <span> <a href="tencent://message/?uin=&Site=在线QQ&Menu=yes" title="点击咨询"> <img src="/template/DGYQ0012/images/t_ico.jpg" alt="点击咨询" /> </a> </span> </div> <div class="fl"> <img src="/uploads/logo/20200331100340.png" alt="{离子抛? /> </div> <p class="h_tex fl"><b>哈尔滨大道印h限公?/b>专业q告印刷企业</p> </div> <div class="menu"> <ul> <li><a rel="nofollow" href="/" title="|站首页">|站首页</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/" title="关于我们">关于我们</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/supply/" title="产品展示">产品展示</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/" title="新闻中心">新闻中心</a></li> <!--<li><a rel="nofollow" href="/download/" title="样品展示">样品展示</a></li> --> <li><a rel="nofollow" href="/download/" title="厂房厂貌">厂房厂貌</a></li> <!-- <li><a onclick="lightshow('')">客户留言</a></li> --> <li class="born"><a rel="nofollow" href="/contact/" title="联系我们">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> </div> <script type="text/javascript"> $(function () { $(".cur1:last").addClass("cur"); }) </script> <div class="sou"> <div class="s_inp01 fr"> <script language="javascript"> function Seach() { var obj; obj=document.getElementsByName("nest"); if(obj!=null) { var i; for(i=0;i<obj.length;i++) { if(obj[i].checked) { t= obj[i].value; } } } if(t=="2") { document.getElementById("formSeach").action="http://www.yiyeso.net/s.asp"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } else { document.getElementById("formSeach").action="/key.aspx"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } } </script> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" size="25" class="cpkey" value="" /> 站内 <input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 站外 <input type="radio" name="nest" value="2" /> <input type="image" class="image" onclick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/DGYQ0012/images/btn.jpg" align="top" /> </form> </div> <p class="fl">热门关键词搜索: <a href="/key.aspx?k=%e5%8c%85%e8%a3%85%e5%8d%b0%e5%88%b7" rel="nofollow">包装印刷</a> <a href="/key.aspx?k=%e5%93%88%e5%b0%94%e6%bb%a8%e5%8d%b0%e5%88%b7" rel="nofollow">哈尔滨印?/a> <a href="/key.aspx?k=%e5%8d%b0%e5%88%b7" rel="nofollow">印刷</a> </p> </div> <div class="topadcs"> <a href=""><img src="/template/DGYQ0012/images/banner_bg2.jpg" title="" alt="" /></a> </div> <!----> <!--中间开?-> <div id="product-middle"> <div class="left"> <div class="menu_bj"> <h2><a>产品中心</a></h2> <div class="menu_c"> <h3> <a title="包装印刷" href="/bzys/">包装印刷</a></h3> <ul> </ul> </div> </div> <div class="left-2"> <div class="left-2-t"> 联系我们 </div> <div class="left-2-b"> <img src="/template/DGYQ0012/images/contact-img.gif" width="186" height="80" /> <p> 联系人:李?<br /> 手机Q?8045659911<br /> 电话Q?451-84512111<br /> <!--传真Q?br /> 邮箱Q?br />--> 地址Q黑龙江省哈滨市香坊区化四???-3?</p> </div> </div> </div> <div class="insRight"> <div class="insRightTitle"> <span class="chn">产品详情</span> <span class="eng">product details</span> <span class="position"><a href="/">首页</a> > <a href="/supply/">供应产品</a> > <a href="/bzys/">包装印刷</a> > <a href="/supply/4.html">手提袋印?/a></span> <div class="Clear"></div> </div> <div class="insRightContent"> <div class="title_right_2"> <div class="news_details"> <div class="zx_top"> <h1>手提袋印?/h1> <p><span>文章来源Q?a href='http://www.wmmrjb.tw/supply/4.html'>http://www.wmmrjb.tw/supply/4.html</a></span><span>发表旉Q?020/3/28 0:00:00</span></p> </div> <div id="cntrBody" class="zx_txt"> <p class="MsoNormal"> <span style="font-size:16px;"><a href="http://www.wmmrjb.tw/supply/4.html" target="_blank">手提袋印?/a>对于大家来说q不陌生了,无论在商是超市购CQ何东襉K会有手提袋。手提袋的种c非常多Q是用户的便利容器。手提袋印刷制作的材料通常有牛皮纸、塑料复合、无U布{。在手提袋印刷上可以q行d分,主要分ؓq告展示形式的手提袋Q购物手提袋Q其ơ就是礼品手提袋Q每一ƾ不同手提袋在手提袋印刷q程中都是不同的?/span> </p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <span style="font-size:16px;"><img style="max-width:100%;" src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/35764/202003281542581233576447594.jpg" alt="" /><br /> </span> </p> <p class="MsoNormal"> <span style="font-size:16px;">通过手提袋印刷具有很大的动性,通过手提袋印h们可以认出是哪各品牌的商品,q也是手提袋印刯v到的作用。手提袋印刷比较灉|Q通过客户的要求可以专?a href="http://www.wmmrjb.tw/supply/6.html" target="_blank">设计印刷</a>?/span><span></span> </p> </div> <div class="gduo"> <p>上一条:<a href="/supply/5.html">杂志印刷</a></p> <p>下一条:<a href="/supply/3.html">U兜印刷</a></p> </div> <div class="info_key"> <span>相关标签:</span><a href='/key.aspx?k=%e5%8c%85%e8%a3%85%e5%8d%b0%e5%88%b7'>包装印刷</a>,<a href='/key.aspx?k=%e6%89%8b%e6%8f%90%e8%a2%8b%e5%8d%b0%e5%88%b7%e4%bb%b7%e6%a0%bc'>手提袋印刷h?/a>,<a href='/key.aspx?k=%e6%89%8b%e6%8f%90%e8%a2%8b%e5%8d%b0%e5%88%b7%e6%89%b9%e5%8f%91'>手提袋印h?/a>, </div> <div class="tag"> 来源Q?a href='http://www.wmmrjb.tw/supply/4.html'>http://www.wmmrjb.tw/supply/4.html</a> </div> <div class="tag"> 发布旉Q?020/3/28 0:00:00 </div> <div class="n_info_con2"> <h4 class="t04"> 相关资讯</h4> <div class="info_b"> <ul class="p_list_ul"> </ul> <div class="clear"> </div> </div> <div class="clear"> </div> </div> <div class="n_info_tjcp"> <h4 class="t04">相关产品</h4> <dl> <dt> <a title="挂历印刷" href="/supply/10.html" rel="nofollow"><img title="挂历印刷" alt="挂历印刷" src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/35764/202003281549592143576432721.jpg?path=www.wmmrjb.tw/uploads/cp/202003281549592143576432721.jpg" /></a> </dt> <dd> <a title="挂历印刷" href="/supply/10.html" rel="nofollow">挂历印刷</a> </dd> </dl> <dl> <dt> <a title="U箱印刷" href="/supply/9.html" rel="nofollow"><img title="U箱印刷" alt="U箱印刷" src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/35764/202003281548549023576452233.jpg?path=www.wmmrjb.tw/uploads/cp/202003281548549023576452233.jpg" /></a> </dt> <dd> <a title="U箱印刷" href="/supply/9.html" rel="nofollow">U箱印刷</a> </dd> </dl> <dl> <dt> <a title="U箱包装" href="/supply/8.html" rel="nofollow"><img title="U箱包装" alt="U箱包装" src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/35764/202003281547545903576455651.jpg?path=www.wmmrjb.tw/uploads/cp/202003281547545903576455651.jpg" /></a> </dt> <dd> <a title="U箱包装" href="/supply/8.html" rel="nofollow">U箱包装</a> </dd> </dl> <dl> <dt> <a title="宣传单印? href="/supply/7.html" rel="nofollow"><img title="宣传单印? alt="宣传单印? src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/35764/202003281547015433576464259.jpg?path=www.wmmrjb.tw/uploads/cp/202003281547015433576464259.jpg" /></a> </dt> <dd> <a title="宣传单印? href="/supply/7.html" rel="nofollow">宣传单印?/a> </dd> </dl> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="Clear"></div> </div> <!----> <!--中间l束--> <div class="re_lk"> <div class="f_wrap"> <div class="f_nav footer"> <div class="f_navm"> <a rel="nofollow" href="/">|站首页</a> <a rel="nofollow" href="/about/">关于我们</a> <a rel="nofollow" href="/supply/">产品展示</a> <a rel="nofollow" href="/news/">新闻中心</a> <a rel="nofollow" href="/contact/">联系我们</a> <a href="/4g/" rel="nofollow">手机|站</a> <a href="/sitemap.html">|站地图</a> <a href="/sitemap.xml">XML</a> <a href="/changecity.html">城市分站</a> </div> </div> <div class="f_cr fixed"> <a href="/" class="fl lo"> <img src="/template/DGYQ0012/images/logo1.png" alt="哈尔滨大道印h限公? class="f_lg" /></a> <ul class="fl"> <li>Copyright © 哈尔滨大道印h限公?www.wmmrjb.tw</li> <li>地址Q黑龙江省哈滨市香坊区化四???-3?/li> <li>服务热线Q?451-84512111</li> <li>哈尔滨印刷哪家好Q供应订做多钱Q哈滨U箱印刷怎么P哈尔滨大道印h限公怸业以批发h大量现货提供哈尔滨印刷包装、哈滨彩页印刷、哈滨手提袋印列哈滨杂志印刷{品质优良的产品及报PƢ迎来电生定制Q?/li> <li><script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2020-01-09/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1278725349'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1278725349%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script></li> </ul> </div> </div> </div> <script src="/template/DGYQ0012/lib/rollup.min.js" type="text/javascript"></script> <script src="http://cmscloudim.zhuchao.cc/js/jquery-1.8.0.min.js" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript" src="/message/messagesend.js?+Math.random()" id="SendMessageScript" cid="35764"></script> <script src="http://cmscloudim.zhuchao.cc/js/jquery-1.8.0.min.js" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript" src="/message/messagesend.js?+Math.random()" id="SendMessageScript" cid="35764"></script> <a href="http://www.wmmrjb.tw/"><span class="STYLE1">è齫ٷ</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.205156.tw">ʿͼ</a> <a href="http://www.695751.tw">ʮp3Ի</a> <a href="http://www.168205.tw">½35ѡ7΢Ⱥ</a> <a href="http://www.253975.tw">ɽͼ</a> <a href="http://www.715292.tw">Ͽʮֵ˫༸</a> <a href="http://www.425078.tw">˿ֵͼ</a> <a href="http://www.195892.tw">agѶapp</a> <a href="http://www.646760.tw">ɽ11ѡ5</a> <a href="http://www.233384.tw">8ʷ</a> <a href="http://www.314999.tw">ϿרƼԤ</a> <a href="http://www.517921.tw">ɹ11ѡ5ͼ</a> <a href="http://www.201421.tw">Dzʿ</a> <a href="http://www.249577.tw">DGѶ |ӭ</a> <a href="http://www.894793.tw">΢ׯ</a> <a href="http://www.648510.tw">Ф</a> <a href="http://www.846529.tw">dsƽ̨</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>